Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny przysługuje konsumentom*) w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Niemniej, zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Wobec powyższego prawo do zwrotu naszych naklejek jest ograniczone. Nasza pracownia wykonuje naklejki według własnych wzorów, ale w kolorystyce wybranej przez Kupującego. Wycinamy je zawsze po złożeniu przez Klienta zamówienia. Naklejki wycięte pod konkretne zamówienie nie zostaną powtórnie sprzedane. 
 
Podstawą zwrotu nie może być niegodność koloru z oczekiwaniami. Oferujemy bezpłatne próbki folii, które Klient może  zamówić przed dokonaniem zakupu.
 
 
*)  zgodnie z Art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Formularz Odstąpienia od Umowy
  •