Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres e-mail: sklep@commelinpracownia.pl lub listownie na adres: COMMELIN Katarzyna Boryszewska, ul. Słoneczna 11 A, 05-462 Wiązowna lub poprzez Formularz Reklacji Towarów dostępny na stronie Sklepu internetowego.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, numer zamówienia oraz dane kontaktowe.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres do korespondencji tradycyjnej.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.
7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją montażu przed użyciem produktu. Uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieuważnego lub niezgodnego z instrukcją obchodzenia się z produktem nie będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie uznaje reklamacji związanych z przyczepnością dekoracji do ścian pomalowanych farbą lateksową. Przed przyklejeniem naklejki na taką powierzchnię należy przeprowadzić próbę.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie uznaje reklamacji związanych z przyczepnością dekoracji do ścian świeżo pomalowanych.
10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
11. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Formularz Reklamacji Towarów
  •